Christusgelijkvormigheid

Een van de belangrijkste dingen die de kerk vandaag te doen staan is: mensen helpen om meer op Jezus te gaan lijken.

Het is van groot belang dat aandacht voor spirituele vorming hoog op de agenda komt te staan van de kerk in de 21e eeuw. Want onze samenleving heeft dringend mensen nodig die op Jezus lijken. Mensen die wijs zijn, geduldig en zachtmoedig, integer en oprecht. Mensen dus die, wat de Bijbel noemt, de 'vrucht van de Geest' vertonen: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Paulus in Galaten 5:22-23).

Christusgelijkvormigheid voor beginners

Op één noemer gebracht: het gaat er om dat kerken oefenplaatsen worden in 'Christusgelijkvormigheid'. Dit begrip gaat terug op met name deze drie bijbelteksten:

'Voor beginners' zeg ik erbij. Want we zullen altijd beginners blijven als het gaat om lijken op Jezus.

Een curriculum in Christusgelijkvormigheid

Kerken en christenen die aandacht willen besteden aan groei in Christusgelijkvormigheid als de uitkomst van het proces dat spirituele vorming wordt genoemd, kunnen veel leren van de boeken die Dallas Willard over deze thematiek heeft geschreven. Met name valt te denken aan 'The Great Omission' en 'The Divine Conspiracy'. Het laatstgenoemd boek bevat een hoofdstuk met de titel: 'A Curriculum for Christlikeness'.

Zelf publiceerde ik de voorbije jaren een zestal boeken die alle praktische hulp willen bieden in een spiritueel vormingsproces dat gericht is op Christusgelijkvormigheid (klik op de boekomslagen voor meer informatie):