Het goede leven

'Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen,
maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
'

Deze uitspraak van Jezus (Johannes 10:10) vormt de inspiratiebron voor het verlangen naar het goede leven. Want 'het goede leven' is het leven dat Jezus kwam brengen, een overloedig leven! Dit leven wordt in de Bijbel ook wel genoemd: het koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld.

In de Zwolse Plantagekerk is het gemeentethema 2015-2016 hierop gericht: 'Verlangen naar het goede leven'. Lees er via onderstaande link meer over:

www.verlangennaarhetgoedeleven.wordpress.com.